AAA Excklusive Club Praha
Hledání
Vlastní vyhledávání

Reklama
livechat150x150
Sex po telefonu
Petra

Tak kam se mi vystříkáš? Máš to raději do pusinky nebo to celé naboucháš do mě? Udělej mi to podle libosti, nejsem proti.

Reklama
queens_150_150

eSpolecnice - sex erotika zdarma

NEJ Magazín číslo 17, ročník 2015
nej magazín

Hluboká a sexem posedlá!

Není to tak dlouho, co se v Praze seznámili Alena s Ivanem. Oba jsou sami bez sexuálních partnerù, a tak slovo dalo slovo, zašli na vínko a pak veèer protáhli hluboko do noci v malém Ivanovì podnájmu. Tøebaže je Alena hodnì štíhlá, pøitahují ji vyvinutí muži, a tak staèilo málo aby Ivan ukázal, že v pìtadvaceti je pìknì vyvinut…

Jóga – to cesta k sexu

Tak tohle nám prozradila hned na úvod sleèna Margita z Tøince. Je tady opravdu krásnì, ale ten pravý poklad jsme našli nedaleko na sídlišti v pokoji naší dnešní hvìzdy, sleèny Margitky. Bude jí už tøicet let, ale právì teï dozrává do neuvìøitelné krásy a její sexem nabité tìlo je skuteèným erotickým symbolem.

Co s penisem?

Patøí k chloubám mužského pokolení, pro nìkteré náruživé jedince je to vùbec nejdùležitìjší èást tìla. Ovšem ne každý o nìj peèuje tak, jak se má, proto pøinášíme manuál, který prozradí, jak se o nìj starat, sestavený za pomoci sexuologù.

Jak pøipravit ženu na anální sex

Ženská prdelka patøí k sexuálnì nejvzrušivìjším oblastem ženského tìla. Z pochopitelných dùvodù se její øi stala i místem pro rajcovní zasunutí mužského ztopoøeného ocasu. Šukání do zadeèku, vymetání komínku, nebo také slušnì øeèeno, anální soulož je u mnohých lidí nesmírnì oblíbená.

Trocha srandy do tìžkých èasù

Pøijde chlap k doktorovi a povídá, že má tøi varlata. Doktor øíká, aby si z toho nic nedìlal a nevšímal si toho. Tak ten èlovìk jde do hospody a povídá: »Vsaïte se o deset tisíc, že tady s Frantou máme dohromady pìt koulí.« Franta k nìmu pøijde a šeptá: »Ty vole, jestli nemáš ètyøi, tak si to zaplatíš!«nej magazín

nej magazín

nej magazín
Reklama
neon-club-_468x60
Pravidla sytému | Kontakt
V databázi zaregistrováno celkem: 41 firem, 1141 společnic a 59 uživatelů

apache powered php powered xhtml valid css valid firefox valid google chrome valid ie valid opera valid