AAA Excklusive Club Praha
Hledání
Vlastní vyhledávání

Reklama
queens_150_150
Sex po telefonu
Aneta

Pojď mi to udělat do všech dírek a vůbec se se mnou nemazli. Ráda si nechám od tebe diktovat pravidla.

Reklama
spolecnik_150_150

eSpolecnice - sex erotika zdarma

NEJ Magazín číslo 21, ročník 2015
nej magazín

Paní Tamara lapá kluky

Paní Tamara z Prahy 15 hraje nejen tenis, ale i s mladýma klukama si užívá vášnivé sexuální hrátky. Všem nám seriózní ètenáøka (38) ukázala své tìlo na kurtu, kde si obèas i zasouloží se soupeøi. »No je to fajn, když mì kluci ojedou pøímo na kurtu,« øíká vyvinutá mladá žena.

I maminka je nadržená a sexuchtivá

V životì žen a mužù se vyskytují situace, kdy je tøeba øešit jeden ze základních lidských pudù = sexualitu. Paní Lenka ze severní Moravy je svobodná maminka, a i když o chlapy nouzi nemá, není to stále ono. Až tuhle! Soused Petr z Jeseníku mladou ženskou sbalil na námìstí v marketu a už pár dní spolu randí a souloží.

Abeceda orálního sexu

Od koho jiného by si mìl èlovìk vzít pár rad než od zkušené lesbièky, která se ve fenoménu zvaném cunnilingus urèitì velmi dobøe vyzná. Není nic krásnìjšího a zároveò vlastnì i jednoduššího. Protože až se to lesbièkám a mužùm líbí, nebo ne — ten, kdo je takový srab, aby svoji partnerku nechtìl uspokojit pøímo tam dole, ten si sex s ní prostì nezaslouží.

Manželský sex je rituál

Rùzné výzkumy ukazují, že spokojenosti se sexuálním životem v manželství ubývá. Pøesto je udržování manželské sexuality dùležitým rituálem, který partnery svazuje pocitem dùvìrnosti a vzájemné sounáležitosti. I dnes se uchovala potøeba, aby nám zùstalo nìco, co se odehrává jen mezi milostnými partnery, nìco, co patøí jen jim a nikomu jinému.

Mimomanželský vztah je zrada

Pøi mimomanželském sexuálním vztahu vznikne v manželství obrovská nerovnováha. Podvedený už jen reaguje. Tématem, kolem nìjž se všechno toèí, je stav a chování nevìrníka, který na sebe soustøedí celou pozornost a moc.nej magazín

nej magazín

nej magazín
Reklama
sweet-paradise_468x60
Pravidla sytému | Kontakt
V databázi zaregistrováno celkem: 41 firem, 1141 společnic a 59 uživatelů

apache powered php powered xhtml valid css valid firefox valid google chrome valid ie valid opera valid