AAA Excklusive Club Praha
Hledání
Vlastní vyhledávání

Reklama
catering_150_150
Sex po telefonu
Blanka

Orál, anál i klasika. Jak si to budeš přát? Máš to rád zezadu? Já to miluji. Není nic lepšího, když si mě hezky zezadu přidržíš a budeš do mě přirážet ze všech sil. Vlna orgasmů nás nemine.

Reklama
queens_150_150

eSpolecnice - sex erotika zdarma

NEJ Magazín číslo 22, ročník 2015
nej magazín

Sexy kráska sex potøebuje

Tahle krásná mladá žena, Kvìta z jižních Èech, nejprve tvrdila, že až k ní pøijedeme, najdeme jen normální ženskou, nevyholenou, neopálenou ze solárka, ale i trochu stydlivou. Opak byl pravdou, na jihu Èech jsme potkali poklad. Èerstvá tøicítka, mladá maminka, má mužùm urèitì co nabídnout.

Student v osidlech zkušené ženy

Zaèal školní rok, a tak v sídlech velkých škol stoupl zájem o ubytování studentù. Koleje jsou, jak už to bývá, docela plné, a tak nìkteøí mladí radìji hledají výhodný podnájem. Stejnì jako Rudolf ze západních Èech. Tomu se podaøilo najít bydlení blízko své fakulty v Praze Dejvicích u starší dámy…

Milování je vždy výsledek kompromisu

Anální sex, sex s více partnery, s pouty na rukou, s vibrátorem... Existují vlastnì výstøední sexuální požadavky, když hranici toho, kam až jsme ochotni v sexu zajit, máme každý úplnì nìkde jinde? Jasno v tom nemají ani odborníci.

Borci versus dìvky

Zásobujete kamarádku nebo kamarády v hospodì barvitým popisem toho, co byste jednou rádi zažili v sexu? Že byste totéž neøekli svému partnerovi ani po vypití dvou lahví èerveného? Vždy je to pøece èlovìk, u kterého znáte do nejmenšího detailu každý kousek tìla, pravidelnì berete do ruky i tak intimní vìc, jako jsou špinavé slipy, a hlavnì, stoprocentnì mu dùvìøujete. Kde je tedy zakopaný pes?

Plodnost mužù se snižuje

V šedesátých letech považovali lékaøi za hranici nutnou k oplodnìní 80 milionù spermií v 1 ml mužského ejakulátu. V devadesátých letech to bylo 40 milionù, dnes staèí pouze 20 milionù. Norma se neustále zmìkèuje, aby se do ní rozhodující èást populace vešla. Pro vìtšinu mužù bude stále obtížnìjší pøivést ženu do jiného stavu.nej magazín

nej magazín

nej magazín
Reklama
club-161_468x60
Pravidla sytému | Kontakt
V databázi zaregistrováno celkem: 41 firem, 1141 společnic a 59 uživatelů

apache powered php powered xhtml valid css valid firefox valid google chrome valid ie valid opera valid