AAA Excklusive Club Praha
Hledání
Vlastní vyhledávání

Reklama
catering_150_150
Sex po telefonu
Blanka

Orál, anál i klasika. Jak si to budeš přát? Máš to rád zezadu? Já to miluji. Není nic lepšího, když si mě hezky zezadu přidržíš a budeš do mě přirážet ze všech sil. Vlna orgasmů nás nemine.

Reklama
sweet-paradise_150x150

Školkám se doporučují dětské knihy, propagující homosexualitu. - Novinky ve světě erotiky

Školkám se doporučují dětské knihy, propagující homosexualitu.zpět

tisk TISK     email POSLAT
Školkám se doporučují dětské knihy, propagující homosexualitu.
Školkám se doporučují dětské knihy, propagující homosexualitu.
21.09. 2017
Homoagenda pro nejmenší! Neziskovka HateFree za peníze daňových poplatníků propaguje pohádkovou knihu o dvou gay králích.

Česká nezisková organizace Hate Free Culture propaguje novou dětskou knihu (pro děti od 3 do 6 let) s názvem Král a Král a rodina, která propaguje homosexualitu. Je to pokračování předchozí knihy Princ a Princ, kterou napsala lesbická autorská dvojice z Holandska, Lindy de Haan a Stern Niljand.

Copak nikdo z nich nečetl Freuda? Junga?

Dítě ve věku 2 až 6 let si vytváří a přebírá základní morální, etické a kognitivní principy. Ty přebírá nejen od rodičů, ale ve druhé fázi ve školce a následně ve škole.

Pokud je jim doporučována homosexualita, přijmou takové chování jako správné.

V Holandsku je dnes normální, že děti ve věku 5 a 6 let se učí o homosexualitě, ve školce se svlékají a ukazují si pindíky a paní učitelka jim formou hry vysvětluje rozdíly.

Hrozivé video z jedné takové školky v Holandsku bylo na YouTube, ale bylo smazáno, paradoxně ne kvůli propagaci pedofilie, ne kvůli úchylnosti, ale kvůli autorským právům, protože video pořídila jistá holandská neziskovka, která má na tento program copyright. Co ovšem nebylo z YouTube smazáno, to jsou záznamy norské televize, vysílání pro děti a mládež, kde se děti učí o tom, co je to sexualita, šukání, píchání, fucking, jak to těmito slovy barvitě popisuje moderátorka, jedno z videí je zde, další díly j sou na YouTube, snadno je najdete.

Homo-pohádky pro nejmenší už jsou na cestě do mateřských škol v ČR

Náklad 2000 výtisků byl zafinancován crowdfundingovou komunitou HitHit, takže to je jediná pozitivní zpráva, že kniha vyšla ze peníze funderů, nikoliv za peníze daňových poplatníků.

Ozvala se nám dnes do redakce paní, zástupkyně ředitelky mateřské školy v západních Čechách, s ohledem na bezpečnost raději neuvádím název městečka, aby neměla problémy. Právě na základě jejího podnětu vznikl tento článek. Sdělila nám do redakce, že jejich školka byla kontaktována “koordinátorem”, který jezdí po školkách a školách s nabídkami knih, cédéček a pomůcek a právě tento člověk jim nabízel před-objednávku na knihu Král a Král a rodina, že tato kniha je v souladu s metodickým plánem p� �edškolní výchovy podle MŠMT.

Může dojít k tomu, že čtení takovýchto knih se dostane do metodického plánu pro předškolní výchovu povinně a tyto propagace a recenze na HateFree jsou pouze nahozenou udičkou, která má tento typ literatury prosadit do předškolní výchovy. Na tomto místě bych chtěl důrazně varovat všechny rodiče, aby zajistili plnou spolupráci s vedením školky, kam posílají své předškolní děti, aby ředitelka školky zaručila, že výchova jejich dětí bude probíhat v duchu tradiční rodiny, kterou tvoří máma jako žena, táta jako muž a dítě. V žádném případě nesmí být děte m předčítány tyto nebezpečné programovací knihy, které se zapíšou dětem do jejich nízkého protokolu v mozku na úrovni kognitivního vnímání okolí. Co se stane s dítětem, pokud toto programování selže, nebo je narušeno nesprávným elementem, to můžete zhlédnout v děsivém videu níže.

Děsivé video o tom, jak dopadne dítě, které bylo vystaveno během útlého dětství špatným vzorům

Ukrajinská dívka Oxana Malaya, která se narodila v roce 1983, byla svojí matkou hrubě zanedbávána a většinu času ji vychovávali psi, matka nebyla doma. Právě ve věku, kdy se ustanovují kognitivní procesy dítěte, zhruba od věku 2 let, je dítě a jeho mozek dostatečně vyvinutý a připravený k procesu tzv. imprint projekce, tedy programování pomocí vštěpování vzorů získaných z okolí. Dívka vyrůstala se psy a převzala po nich motorické pohyby, chůzi po čtyřech, komunikaci formou štěkání a volní projevy, které náleží psům. Tento případ hrubého porušení výchovy ovšem pos kytl důkaz antropologům o tom, že vzpřímená chůze člověka není přirozeně daná narozením, ale je přejata jako vzor od rodičů a dalších osob v okolí dítěte, které se pohybují vzpřímeně a dítě se snaží jejich pohyb napodobit. Dítě samo zkouší se postavit, ale nikoliv proto, že by k tomu mělo biologické nutkání formou nepodmíněného reflexu, ale proto, že v tomto útlém věku kojence začíná mozek dítěti v rámci protokolu přežití vysílat do hypothalamu signály, že v zájmu přežití se musí přizpůsobit a chovat se jako bezprostřední vzory v jeho okolí.

Pokud tyto vzory (C. Jung – studie Vzory v nás) jsou pokřiveny, změněny, zkorumpovány, potom dítě tyto porušené deviantní vzory převezme za své. Je to stejné, jako když se rozhodnete pořídit kopii poškozené nahrávky. Kopie bude porušená stejně jako originál. Výchova dětí v prostředí homosexuálních vzorů vychová z dětí homosexuály, tzv. preferenční homosexuály.

Právě Holandsko je průkopníkem. Muži, kteří si nenajdou ženu, se vrací ke svým kamarádům ze školy a žijí spolu. Během několika měsíců společného života k nim dojde k sexuálnímu styku, protože společně chodí na fotbal, doma se společně dívají na porno a od této fáze přechází muži k homosexuálnímu styku stejně, jako vězni v mužských věznicích. V mužích, kteří vyrůstali v homosexuálních rodinách, není v mozku zakódovaný blokační signál, který heterosexuálovi blokuje jakoukoliv myšlenku na muže, protože v podvědomí ji považuje za zvrácenou.

Tento programovací blok se u zdravého muže obvykle prolamuje jen velmi těžko, obvykle jen ve stísněném a násilném prostředí věznic. Pokud ale dítě přijme v útlém věku za vzor homosexuálního muže A jako otce a homosexuálního muže B jako fiat-matku, potom se model muž a muž stane pro dítě normálním vzorem a blok se v mozku nevytvoří. Neshledá na tomto vzoru nic závadného, stejně jako dítě vyrůstající se psy neshledá nic závadného na svém štěkání a běhání po čtyřech. Nedokáže pochopit, proč by to bylo závadné. Kromě toho, že nemohou mít děti. Ale to už neplatí.

Chtějí vám přeprogramovat vaše děti, aby byly »homosexually-compliant«,

Děti nemohou mít přímou biologickou cestou, ale v Holandsku už mohou mít dítě přes proxy matku, jejíž vajíčko oplodní geneticky upravené sperma, které obsahuje genetický materiál obou mužů. Zákrok hradí holandské pojišťovny. Žena dítě porodí, ale do výchovy jde oběma mužům. Jelikož dítě má jejich geny, má zároveň jejich homosexuální geny a biologická matka je vymazána z databáze kliniky podle zákona. Dítě je v drtivé většině případů následně také homosexuální, statistika se v Holandsku o tomto nevede, je to zakázáno. Asi vědí, proč.

Vystavování dětí v útlém věku homosexuálním vzorům, literatuře, filmům nebo výchově je zločin. Pro ochranu tradiční rodiny je nutné, aby byly přijaty zákony na ochranu genomu a propagace homosexuality před dětmi a mládeží aby byla zakázána zákonem stejně jako v Ruské federaci. Je třeba vyvinout společenské úsilí k ostrému odsouzení a opovržení lidmi, kteří propagují homoagendu namířenou proti nejmenším, proti našim dětem. Nechceme, aby naše děti převzaly vzory po psech nebo po homosexuálech. Imprint dítěte musí proběhnout korektně a musí v něm být ukotveny základn í a zdravé rysy definované tradiční rodinou. Nedovolte, aby se literatura propagující deviace dostala do blízkosti nejmenších. Hlaste nám do redakce případy, kdy se ve školkách nebo školách setkáte s propagací homoagendy. Tyto procesy musí být zastaveny za každou cenu. Stejně tak platí, že i politici, kteří se budou ucházet o vaši důvěru v říjnu, by měli dát jasně najevo, jak hodlají zakročit proti vysokým školám a neziskovým organizacím, které propagují šíření homoagendy do blízkostí předškolní mládeže. Škola, která toto prosazuje, by měla přijít o akreditaci. Celou kauzu je třeba přenést do politické roviny v ČR. Chtějí z vašich dětí vychovat a naprogramovat devianty, a to už rovnou v předškolním věku.

-VK-
Šéfredaktor AE News
diskuze
Reklama
neon-club-_468x60
Pravidla sytému | Kontakt
V databázi zaregistrováno celkem: 41 firem, 1140 společnic a 59 uživatelů

apache powered php powered xhtml valid css valid firefox valid google chrome valid ie valid opera valid